خوانندگان زبان فارسی متن قران کریم را آنلاین بخوانند که استعمال آن بسیار آسان و فهمیدنی است.
al-quran-persian-8
بهترین نرم افزار قران کریم را داونلود بفرمایید و همیشه با کلمات مقدس خدا بمانید.

قران کریم برای مسلمانان صدای خدا و منبع ایمان است. قران کریم یک کتاب افتخار آمیز، پاک و کتاب ابدی است که آن برای زندگی رهنمای و پندها می دهد.
https://play.google.com/store/apps/details?id=al.quran.persian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *